Grupa Biblijna


GRUPA BIBLIJNA

     Grupa biblijna gromadzi ludzi, którzy umiłowali Słowo Boże w swoim życiu. Stanowi ono centrum naszej modlitwy oraz formacji.

     Nasze spotkania odbywają się w każdą środę po Mszy św. Rozpoczyna je modlitwa Brewiażowa, następnie krótkie dzielenie każdego członka grupy dotyczące przeżytego tygodnia w świetle Słowa oraz konferencja wprowadzająca nas w kolejny tydzień przeżywany w świadomości otwierania się, słuchania i wcielania w codzienność Światła mądrości Bożej.