Grupa Pielgrzymkowa


WSPÓLNOTA PIELGRZYMKOWA
PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
W CHORZOWIE BATORYM

Gdy prawie 40 lat temu, troje Parafian, dziękując Bogu za zdane egzaminy, wyruszało pieszo na Jasną Górę, nikt się nie spodziewał, że właśnie dają początek czemuś, co po kilku latach rozrośnie się w nową wspólnotę – Wspólnotę Pielgrzymkową parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym.
Należą do niej członkowie wszystkich wspólnot działających w parafii (oraz wielu spoza niej). Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu, jest coroczna, trzydniowa piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Bierze w niej udział ok. 90-100 osób, zarówno mieszkających na stałe w parafii jak i wywodzących się z niej, lecz obecnie mieszkających po za nią. To coroczne pielgrzymowanie, obok wymiaru duchowego, jest dla nich także okazją powrotu do swoich korzeni, do miejsca swojego urodzenia.
W ciągu całego roku Wspólnota spotyka się na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Jej członkowie aktywnie włączają się w życie parafii zarówno duchowe: nabożeństwa, czuwania, organizowanie innych pielgrzymek jak i techniczne: organizacja festynów parafialnych, wykonywanie dekoracji, po-moc w remontach itp.

Wiecej bieżących informacji znajdziecie na www.facebook.com/wspolnota.pielrzymkowa.NSPJ