Nadzwyczajni Szafarze


 

     Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, mają za zadanie rozdzielanie Komunii świętej, gdy udzielanie jej przez kapłanów, czyli zwyczajnych szafarzy Eucharystii, nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione. Roznoszą Pana Jezusa do chorych w niedziele oraz rozdają podczas Mszy Świętej.

 


     Dwaj pierwsi Nadzwyczajni Szafarze pojawili się w naszej Wspólnocie Parafialnej w 2007 roku. W następnych latach dołączali kolejni, niektórzy odeszli. W sumie posługę w naszej parafii dotychczas pełniło (lub nadal pełni) 18. Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Obecnie ich Wspólnota w naszej parafii liczy 12 osób (w całej Archidiecezji jest ich ponad 1500). Są to: Wojciech Biedacha, Tomasz Polok, Joachim Rzepka, Jan Rzepka, Adam Kampczyk, Jan Borys, Marcin Kasza, Sebastian Nowok, Krzysztof Pogoda, Artur Białecki, Krzysztof Morga, Wojciech Musioł.
     Oprócz posługi w czasie niedzielnych i świątecznych Mszy św. oraz udzielania Komunii św. chorym w ich domach (10-12 osób), nasi Nadzwyczajni Szafarze codziennie udzielają Najświętszego Sakramentu pensjonariuszom BetaMed-u. Jest to średnio 45-50 osób.
     Osoby pragnące przyjmować Pana Jezusa, a ich stan zdrowia uniemożliwia przyjście na Mszę Świętą do Kościoła, mogą zadzwonić do kancelarii parafialnej i poprosić o przyjście Szafarza. Należy pamiętać, że szafarz może udzielić Komunii Świętej, jeśli chory jest w stanie łaski uświęcającej. Jeśli wymaga Sakramentu Pojednania, najpierw odwiedzi Go Kapłan.