Ruch Światło - Życie


     Ruch Światło–Życie, zwany Oazą jest wspólnotą w której każdy znajdzie miejsce - od malucha (Oazy Dzieci Bożych) przez młodzież (Oaza Młodzieżowa) po dorosłych (Oaza Dorosłych, Domowy Kościół). Ruch został założony przez ks. Franciszka Blachnickiego. Jego zadaniem jest kształtowanie Nowego Człowieka - człowieka duchowego, który czerpie Światło z Pisma Świętego i wprowadza je w swoje Życie. Oaza pokazuje jak być prawdziwym, Radosnym Chrześcijaninem i jak dzielić się ta Radością z innymi. Dlatego tak ważna jest wspólnota. W naszej parafii istnieje Oaza Młodzieżowa.

 

     Jesteśmy grupą młodych ludzi, otwartych na innych, którzy razem modlą się i bawią, zachowując przy tym jedność. Spotykamy się co piątek ok godziny 18:45 w przedszkolu bądź innym wyznaczonym wcześniej miejscu. Spotkania są różne. Zawsze rozpoczynamy od wspólnej modlitwy i krótkich ogłoszeń a następnie albo rozchodzimy się do spotkań w małych grupach (dostosowanych do wieku i etapu formacji) albo realizujemy inne wyznaczone plany( konferencje, pogodny wieczór, filmy).

 

     Jedno jest pewne: nigdy się nie nudzimy i każdy z nas zawsze może być sobą.