Wspólnota modlitewna św. Ojca Pio


   19 września 2010 r. ojciec Jan Bańkowski – kustosz sanktuarium św. o. Pio w Przeprośnej Górce wprowadził do naszej świątyni.poświęconą figurę św. ojca Pio.

   30 wrzesnia 2010 r., po Ogólnopolskim Czuwaniu Grup Modlitwy i Sympatyków św. o.Pio na Przeprośnej Górce zawiązała się  w naszej parafii Grupa Modlitewna ojca Pio, jej kierownikiem i opiekunem duchowym został ks. prob. Andrzej Cuber.

   W lutym 2012 r. nasza Grupa otrzymała oficjalne pismo Metropolity Katowickiego JE ks. abpa Wiktora Skworca dot. działalności Grupy wraz z powołaniem na jej przewodnictwo duchowe ks. prob Andrzeja Cubera.
   17 lutego 2013 r. odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. o. Pio do naszej świątyni przez o. Bogusława Piechutę OFMCap – ogólnopolskiego moderatora Grup Modlitwy ojca Pio.

 

   Grupa Modlitewna ojca Pio pragnie pogłębiać duchowość Stygmatyka z San Giovanni Rotondo poprzez włączanie się w modlitwę, wypraszając łaski u Boga za wstawiennictwem św. ojca Pio dla ludzi cierpiących i potrzebujących pomocy; adorujemy Najświętszy Sakrament. Każdy z członków naszej Grupy w myśl „dobro i pokój” pragnie pełnić wolę Bożą wprowadzając wskazówki naszego umiłowanego ojca Pio w życie. Wraz z innymi Grupami Modlitewnymi spotykamy się na dniach Skupienia, Czuwaniach Modlitewnych.

   Spotykamy się każdy trzeci wtorek miesiąca po wieczornej Mszy Św. w Kaplicy Wiecznej Adoracji. Są to spotkania otwarte dla każdego, kto chciałby włączyć się w nurt modlitwy, adoracji i uwielbienia.