Sakramenty


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY
Spisywanie protokołu przedślubnego odbywa się w kancelarii parafialnej po wczejszym umówieniu się na spotkanie (wystarczy telefonicznie).
Protokół przedślubny należy spisać przynajmniej 2 miesiące przed planowaną datą ślubu (co nie jest jednoznaczne z ustaleniem samego terminu ślubu).
Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:
- świadectwo chrzu (aktualne);
- świadectwo ukończenia katechezy w szkole ponadgimnazjalnej;
- zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych (można dostarczyć później);
- dowód osobisty;
- formularze z USC (w przypadku ślubu konkordatowego);
- lub akt ślubu (jeśli związek cywilny zawarło się już w USC).

NAUKI PRZEDŚLUBNE
Nauki przedślubne dla narzeczonych - terminy na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO
Poradnia Życia Rodzinnego - spotkania po uzgodnieniu telefonicznym

ŚLUB RZYMSKI I ŚLUB ZWYKŁY
Prosimy, by nie odkładać zarezerwowania terminu liturgii z sakramentem małżeństwa do ostatniej chwili.
Podczas Mszy św. ślubnej istnieje możliwość śpiewu solowego (tylko pieśni o tematyce religijnej), jak również gry na instrumentach. (np. skrzypce z akompaniamentem organów). Szczegóły oprawy muzycznej należy jednak ustalić z p. organistą najpóźniej na dwa tygodnie przed uroczystością.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
1.  Akt urodzenia dziecka,
2.  Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią,
3.  Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania),
a)  Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):
     -   ukończył 16 lat;
     -   jest katolikiem;
     -   przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;  

      -  prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
     -    prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji, lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.

b)  Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze .